Etusivu:
Ajankohtaista
KarttaViherkummun asukasrekisteriin 2016 merkityt omistajat


Maja
Rekisteröity omistaja
1
Heinonen Timo-Pekka
2
Heimonen Kalevi
3
Tervo Leena
4
Blomqvist Minna
5
Aalto Lauri
6
Joutsjoki Leni
7
Paussoi Kerttu
8
Nevala Eeva
9
Visuri Teuvo
10
Saunaoja Olli
11
Kritz Kalevi
12
Kaleva Satu
13
Häkkinen Toivo
14
Liimatainen Tapio
15
Eskelinen Catherine
16
Koivunen Veikko
17
Helenius Matti
18
Mäkelä Johanna
19
Outi Paltola
20
Ylitalo Tapio
21
Laine Inka
22
Nieminen Heikki
23
Lehtinen Kristiina
24
Jänis Sami
25
Tanskanen Harri
26
Takala Ritva
27
Wessman Lars
28
Jalovaara Petri
29
Pyykkönen Kirsti
30
Nylund Pär
31
Rautavaara Heikki
32
Kavonen Pertti
33
Iivarinen Marko
34
Lesonen Erkki
35
Ruotsalainen Aimo
36
Aalto Tero-Kalle
37
Suutari Tuovi
38
Stude Traute
39
Malinen Eija
40
Turja Heli
41
Soininen Pete
42
Hosio Helvi
43
Hytönen Irma
44
Majuri Eeva
45
Joenperä Niilo
46
Böök Pirkko
47
Witikainen Timo
48
Krook Kari
49
Torkell Tuula
50
Purjo Kalevi
51
Pulkkinen Heikki
52
Nieminen Juhani
53
Vuori Sami
54
Mali Julia
55
Eklund Sirkka
56
Myllynen Anna-Maija
57
Heikura Matti
58
Catani Birgitta
59
Väisänen Else-Maj
60
Alakangas Selma
61
Aro Anna-Liisa
62
Saari Helena
63
Kähönen Sisko

Maja Rekisteröity omistaja
64
Lager Katariina
65
Stolt-Suomalainen Soili
66
Niskanen Matti
67
Komulainen Onni
68
Lahelma Tarja
69
Kumpulainen Maija
70
Salonen Roni
71
Lautanen Saara
72
Tikkanen Pentti
73
Hasila Esko
74
Lahtinen Tommi
75
Happonen
76
Syrjälä Sirpa
77
Kaakkola Matti
78
Muola Mirjam
79
Inki Annikki
80
Koponen Maija-Liisa
81
Peltoniemi Paula
82
Mähönen Anu
83
Korkiakoski Eeva
84
Laurila-Nyroth Anneli
85
Eskelinen Helli
86
Romu Jukka
87
Malmström Helge
88
Palmu Matti
89
Oksanen Kaarina
90
Heikkilä Tarmo
91
Aaltonen Ari
92
Kavaleff
93
Uusitalo Kaarlo
94
Kokko Yrjö
95
Sormunen Anja
96
Kurki Matti
97
Lehto Leena
98
Salonen Ossi
99
Heikkilä Maire
100
Tirronen Aune
101
Huttunen Matti
102
Tanskanen Orvokki
103
Sireeni Aija
104
Jalmanen Taija
105
Kurvinen Jorma
106
Tuohimaa Pekka
107
Leiman Raimo
108
Salminen Marja
109
Lemmetyinen Matti
110
Kostiainen Seppo
111
Läättä Regina
112
Hyvönen Pertti
113
Pekkanen Kaarina
114
Raatikainen Anne
115
Suomalainen Juha
116
Niemi-Impola Päivi
117
Karjalainen Heidi
118
Pohjola Arja
119
Tuomela Marko
120
Vuorenmaa Asta
121
Juga Hanne
122
Huhtanen Taisto
123
Poropudas Reijo
124
Pesonen Veijo
125
Samaletdin Behige
126
Sivonen Veikko